X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

حکیم ارد بزرگ Orod Bozorg و دکتر علی شریعتی Ali Shariati

بخش دهم نظرات مردم در مورد حکیم ارد بزرگ و دکتر علی شریعتینویسنده: میلاد مدیری
سه شنبه 24 آبان1390 ساعت: 17:10

درود بر شما
بحث فوق العاده جالبی را دنبال می کنید در مورد این بحث خدمت استاد علامه موسی الرضا طایفی اردبیلی و استاد دانشمند سرکار خانم شهربانو سمامی وازعین و بنیانگذاران علوم نوین آموزه کاوی ، تعامل پژوهی ، فهم شناسی و مدیریت فرهنگ و نویسندگان 135 جلد کتاب در این زمینه رسیدم و یادداشتی را از این دو بزرگوار درخواست کردم که یادداشت مشترکی به این جانب ارایه دادند که تقدیمتان می کنم :


یادداشت جامعه شناختی بر قیاس های موجود بین اندیشمندان ایرانی دکتر علی شریعتی و حکیم ارد بزرگ که این روزها در سایت های گوناگون دیده می شود :

مقایسه ی علی شریعتی و ارد بزرگ مقایسه ای است که در اصطلاح منطقی به آن قیاس مع الفارق اطلاق می شود چرا که چند شاخصه ی مهم تاثیر گذار در مقایسه ی این دو بزرگوار و سنجش فهم موجود در گفتارشان ایجاد زمینه های معنا خوانه و معنا شناسانه ی یک دستی که قیاس هم وزن به وجود بیاورد را سد می کند و نیز زمینه ی مناسب تحلیل تفسیری (هرمونتیک) برای گفتار این دو به دلیل ناهمخوان بودن زمینه ی اندیشه ایشان وجود ندارد . در پی نوشت با ارایه این شاخصه های موثر بر تفاسیر موجود در سایت ها یا سایر منابع ، دلایل عدم وجود امکان قیاس هم وزن و ارزشمند را بر می شماریم  :
نخست : طیف زمانی و ظرف مکانی استقرار در ارایه ی چارچوب های حاکم بر عقلانیت و روش های حصول آن که  تمام سطوح معتبر موثر بر سطح و معیار زندگی را مشخص می سازد از جمله سطوح آرزو ، توفیق و مفهوم امید داشت و شاخصه های تاثیر گذار بر تعیینات تخصیصات منابع و امکانات از هر نوع آن که انواع عملیات اجراییات و اقدامات در انواع فعلیت ها و عاملیت های گوناگون در انواع محول و محقق را معین می سازد ، موثر است پس از این رو نمی توان دو فرد را در طیف زمانی استقرار متفاوت با هم قیاس کرد .

به طور کلی قیاس دو فرد ؛ آراء و اندیشه ها ، رفتار و عملکردهایشان در دو طیف زمانی متفاوت ، قیاس نا همخوانی به لحاظ معنا شناسی است چرا که علاوه بر مورد بیان شده در بالا به طور اساسی از جهات دیگر نیز در گستره ی زندگی و حتا زیست ؛ طیف زمانی و ظرف مکانی استقرار با تعیین فهم متعارف ، چارچوب مفروض عقلانیت ، شعور اجتماعی و روش های حصول عقلانیت تفاوت های عمده ای را در آموزه های فرهنگی به بار می آورد که در عمل به دلیل تفاوت شاخصه های سنجشی در بستر زمانی ؛ قیاس دو فرد را با هر اندیشه ایی دچار خبط و خطا می سازد . چنانکه علی شریعتی و ارد بزرگ نیز هر کدام در دو طیف زمانی استقرار زمانی متفاوت با خواست های ترجیحی ، اهداف و منافع عمومی متصور شده متفاوت در جامعه بوده اند و به بیانی دغدغه های فکری غالب آن ها در جامعه متفاوت بوده است به این دلیل مقایسه این دو اندیشمند بزرگوار از هم کار ناصواب و غیر علمی است و بیشتر بر پایه تفاسیر هرمنوتیک عام صورت  می پذیرد .

نکته ی قابل تامل دیگر در قیاس های موجود بین دکتر علی شریعتی و حکیم ارد بزرگ با هم این موضوع است که برای سنجش نظرگاه پذیرفته ی هر فرد و آنالیز آن شناخت از طیف فهم غالب بر هر فرد که در آرا و اندیشه هایش تجلی می یابد مهم و ضروری است و به طور اساسی نمی توان با بیان بخشی یا جمله ایی از گفتار هر فرد که معلوم نیست در چه شرایطی و تحت تاثیر چه شاخصه های مانا و یا آنی بیان شده در باره ی او داوری کرد .

به طور دقیق برای معنا شناسی و معنا خوانی شخصیت دو فرد و آثار آن ها شناخت جامع از آن دو فرد برای قیاس های احتمالی ضروری است و به طور کلی آگراندیسمان کردن بخشی از گفته های هر فرد در هر نوع تحلیل و یا تفسیر ؛ معنا خوانی درستی را به دست نخواهد داد . اینکه کدام یک از این دو اندیشه مندان بزرگ میهن پرستند با بیان چند جمله از آن ها کافی نیست و به طور کلی یک جمله یا چند جمله بیانگر حس یک فرد به مفهوم و یا موضوعی نیست هر چند مفاهیم نیز در طیف زمانی استقرار معانی متفاوتی از هم دارند و میهن پرستی دوره ی استقرار علی شریعتی تعریف و توصیف و تبیین متفاوتی را از میهن پرستی و معنای غالب آن در حال حاضر دارد . و شاخصه های بیان کننده ی میهن پرستی نیز در صورت ظاهری و معنایی متفاوت است .
ما هم دکتر علی شریعتی و هم ارد بزرگ را میهن پرست می دانیم و این در طیف کلی غالب بر اعمال این دو به لخاظ معنایی مشهود است . به نظر ما هم علی شریعتی و هم ارد بزرگ زاییده ی فرهنگ ایرانند و به طور قطعی گفتار شان در راستای فخر و سرفرازی ایرانیان است و اگر جمله ایی از علی شریعتی در طرد باستان گرایی ایرانی آورده می شود دلیل بر عدم وطن دوستی علی شریعتی نیست ، همچنان که ارد بزرگ گفتار خود را در طیف زمانی استقرار و بر اساس فهم متعارف  در راستای فهمی که از ضروریات جامعه داشته ؛ بیان کرده است و او را نمی توان باستان گرای افراطی دانست علی رغم اینکه او میهن پرستی با اراده است .

فارغ از این موضوعات بیان شده ؛ معنای متصور از مفاهیم و موضوعات در هر جامعه ایی در طیف زمانی استقرار و نسبت با مواجهه با سایر پدیده ها ، مسایل و امور و نیز تاثیرات آن بر تعیینات تخصیصات منابع و امکانات موجود و ممکن از هر نوع آن در جامعه مهم است و به طور اساسی بایست یاداور شد که وقتی علی شریعتی در مقابل باستان گرایی می ایستاد ، طرف مقابل او کسانی بودند که با داعیه ی باستان گرایی وضعیت رئال جامعه را درباره ی محرومیت ها می پوشاندند و ارد بزرگ هم به طور قطع وقتی از باستان گرایی با معنای میهن پرستانانه صحبت به میان می آورد با توجه به وضعیت جانعه و نیاز به پیشرفت با ایجاد تفاخر و تفرعن در جامعه که از فهم متبیّن فرهنگ بر می آید ، به میان می آورد و باید دانست که هر دوی این بزرگوار ضمن مداقه در این موضوع با بیانی سخن به میان می آورند که فهم جامعه توان آنالیز و بازخوانی آن را داشته باشد .

به طور اساسی هم علی شریعتی و هم ارد بزرگ به عنوان دو اندیشمند برجسته بدون دقت در میهن پرستی امکان تداوم نداشته اند و علی شریعتی و ارد بزرگ هر دو میهن پرستانی اند که از فرهنگ ؛ آموزه ها و تعاملات تعریف یافته از آن ؛ گفتار خود را وام می گیرند .

به غیر از این موضوعات دکتر علی شریعتی و حکیم ارد بزرگ علاوه بر تفاوت در طیف زمانی استقرار ، خواست های ترجیحی ، اهداف و منافع عمومی مترتّب بر جامعه و عقلانیت شکل دهنده ی آن و نیز فهم دریافتی افراد جامعه که جملاتشان در راستای فهم آن ها شکل گرفته از دو نحله ی فکری متفاوت با روش های اندیشه ایی دیگرگونند . علی شریعتی انتکتوال دینی با روش اصلاح طلبی اجتماعی در گستره ی ایجاد تغییر با اتکا به ادراک جامعه شناختی است و ارد بزرگ یک حکیم جهانی با روش اصلاح طلبی اجتماعی با ایجاد اندیشه ی نوین برآمده از فرهنگ با دیدگاهی متکی به فهم اجتماعی است . و از این جهت قیاس این دو عزیز بزرگوار کار ناروایی است هر چند جهد و تلاش هر دو در اصلاح امور اندیشه ایی میهن ستودنی و قابل تقدیر است .

سخن پایانی اینکه استاد بزرگ علی شریعتی مرد دوران انقلاب برای شناخته شدن نیاز به فهم دقیق مبتی بر آنالیز آموزه کاوانه ، فهم شناسانه و تعامل پژوهانه از دوره ی استقرارش و مداقه در کلیه آثار و نتایجش باید داوری منصفانه شود اما حکیم فرزانه ارد بزرگ به عنوان اندیشمندی متالی زاییده ی فرهنگ ایرانی است و اندیشه اش تابع جریان های اندیشه ایی برخاسته از فرهنگ ایران و تحت تاثیر آموزه های مستتر در اجزا و عناصر فرهنگ و روح کلی فرهنگ و تعاریف تعاملاتی برآمده از فرهنگ ایران است او هویت فرهنگی ایرانی دارد . و به همین دلیل میهن پرستی او با توجه به وضعیت امروزینه ی جامعه ملموس تر و معناخوانانه تر می نمایاند .

 

 
*********************نویسنده: نویسنده: طهماسبی
سه شنبه 24 آبان1390 ساعت: 23:33

با صحبت های علامه طایفی و استاد سمامی کاملا موافقم به نظر من هم نمیشه این دو شخصیت اندیشمند کشورمون رو با هم مقایسه کرد .


 
*********************


نویسنده: آتوسا آهنی
سه شنبه 24 آبان1390 ساعت: 20:23

آقای میلاد مدیری آخه برادر من این فیلما چیه؟!!!تو هم مثه همه دوستان نظرت رو راحت و بدون کلمات غلمبه سلمبه بیان می کردی!
این یک معادله ساده است هر کی که خاک و ملیتش رو دوست داره و بش احترام می ذاره،آدم ارزشمندیه و هر کس به زادگاه و هویت ملیش توهین می کنه انسان ضعیف و رانده شده ای که جایگاهی در دنیای امروز نداره!
نخستین گام برای از میان برداشتن یک ملت، پاک کردن حافظه ی آن است.((سقراط)) 
*********************


نویسنده: شراره میناچی
سه شنبه 24 آبان1390 ساعت: 23:58

خوشحالم که می بینم بحث هر لحظه باز و بازتر میشه از رویا جون و آقا امین و پروانه جون و آقای مدیری متشکرم که مباحث رو جمع بندی کرده اند . امیدوارم این بحث رو خانم بلوکی زود نبندند باید این موضوع همچنان باشه تا کاربران بیشماری که به این مباحث علاقمندند به ما بپیوندند . با معادله آتوسا جان آهنی هم موافقم
به سعید منافی که میگه (نخیر دامن پاک دکتر علی شریعتی از منجلاب میهن پرستی و کوروش و داریوش پرستی بدوره - قبلا هم گفتم شما و همه هخامنشیان و ساسانیان و اشکانیان را باید ریخت به درون یه قبر و لاک و مهرش کرد)
هم میگم زور نزن برف با حرف شما سیاه نمیشه و همه چیز مشخصه خقیقت رو نمیشه وارونه جلوه داد
وب سایت
 
*********************


نویسنده: عماد - دبی - امارات متحده عربی
چهارشنبه 25 آبان1390 ساعت: 13:39

ارد بزرگ یا کورش کبیر و یا نمی دونم چی
چه ارزشی دارن ؟

بیایید دبی مهد تمدن امروز جهان
بیایید به پابوس ما

دبی شارجه ابوظبی
 

داستان پاندا کو نفوکار در ایران

سیندرلا در ایران

نقد سریال میخک

بررسی فیلم لوسی

سریال رودخانه برفی

نقد سریال عطسه از مهران مدیری - رها ماهرو

جیگر ، کلاه قرمزی

سریال نفس گرم

سریال های نوروز 1395

نقد و بررسی فیلم پذیرایی ساده - رها ماهرو

در حاشیه 2

سریال آسمان من

حکیم ارد بزرگ , ارد بزرگ , Great Orod , philosophy , Iranian philosopher